Akademia Piłkarska Sochaczew

Switch to desktop Register Login

Jesteśmy największym klubem w Sochaczewie

Jak wiemy nasza Akademia stanowi wewnętrzną strukturę KS Bzura Chodaków, stąd chcemy poinformować, że w mijającym tygodniu Zarząd KS Bzura podpisał umowy w zakresie dotacji dla Klubu przekazanej przez Urząd Miasta w Sochaczewie. Podpisane zostały dwie umowy:

1. Umowa nr CK.526.02.III.C3.2014 o wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” – kwota 4 tys. zł.
2. Umowa nr CK.4221.01.3.2014 o wsparcie zadania publicznego w 2014 roku z zakresu sportu pod nazwą „Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej” – kwota 108 tys. zł.

Te kwoty stanowią mniejszą połowę budżetu całego klubu - środki te przeznaczone są na drużynę seniorów KS Bzura i na funkcjonowanie całej Akademii Piłkarskiej. Według założeń budżet klubu na rok 2014 zamknie się w kwocie ok. 280-300 tys. zł. Taka suma może robić wrażenie, ale zorientowani wiedzą, że utrzymanie ponad 10 drużyn nie mało kosztuje. Obecnie w naszym klubie trenuje ponad 200 zawodników i zawodniczek, zatrudniamy 8 trenerów. To oznacza, że w tej chwili jesteśmy największym klubem sportowym w powiecie sochaczewskim, który zrzesza największą ilość zawodników.

W Akademii trenuje:

  • - 6 drużyn młodzieżowych, uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich (roczniki 1999, 2000, 2001, 2002 –> dwie drużyny, 2003)
  • - 3 drużyny uczestniczące w zajęciach szkoleniowych, nie uczestniczące jeszcze w rozgrywkach (2001 –> II zespół, 2004-2006, 2007-2008)
  • - 1 drużyna dziewcząt (rocznik 1999 i młodsze – zajęcia prowadzone są od marca tego roku).

Ponadto jeszcze w tym miesiącu rozpocznie treningi najmłodsza grupa zawodników tzw. Skrzatów (rocznik 2009).

***

Jednocześnie chcemy poinformować, że Zarząd naszego klubu podpisał nową umowę sponsoringową z Bankiem Spółdzielczym w Sochaczewie, który tym samym jest Partnerem Strategicznym KS Bzura Chodaków i Akademii Piłkarskiej Sochaczew.

W lutym tego roku Zarząd Klubu przedstawił i przygotował informacje sprawozdawcze dla Banku w zakresie merytoryczno-finansowym za rok 2013. Negocjacje nowej umowy z Bankiem były następstwem kończącej się rocznej umowy pomiędzy stronami. Działania Klubu zostały ocenione pozytywnie. Przedstawiciele Partnera Strategicznego zwrócili szczególną uwagę na powołanie Akademii Piłkarskiej i rozwój piłki nożnej w wieku dziecięco – młodzieżowym.

Podpisana nowa umowa zawiera zapisy między innymi dotyczące podziału środków na wsparcie drużyny seniorskiej i drużyn młodzieżowych. Określono też prawa i obowiązki Partnera Strategicznego i Klubu, zasady poufności i czas trwania umowy. Całość negocjacji i rodzaj wsparcia objęte zostały, z przyczyn oczywistych, poufnością.

Jak powiedział Prezes Zarządu KS Bzura Pan Robert Szewczyk przedłużenie umowy współpracy na kolejny rok z Bankiem Spółdzielczym w Sochaczewie, czyli regionalną jednostką świadczącą usługi finansowe jest wspólną strategią budowania wartości i wizerunku Banku na rynku, jako Partnera, który świadcząc usługi  dla społeczności lokalnej, wspiera też lokalną działalność sportową.