Akademia Piłkarska Sochaczew

Switch to desktop Register Login

Rozwój Akademii i małe zmiany organizacyjne

Dziś o podjętych działaniach oraz planowanych zmianach w Akademii przekazał nam informacje Pan Przemysław Karasek Członek Zarządu - Dyrektor ds. Organizacyjnych Akademii Piłkarskiej Sochaczew. Poniżej publikujemy jego wypowiedź.

"Rok 2016 rozpoczął się bardzo pracowicie dla Zarządu Akademii Piłkarskiej w Sochaczewie. Od stycznia rozpoczęto zmiany strukturalne mające na celu optymalizację procesów operacyjnych jak i usprawnienia działań związanych w relacjami pomiędzy: opiekunami (rodzicami), a trenerami i Zarządem AP Sochaczew. Została utworzona  nowa struktura Akademii Piłkarskiej, w której to do życia powołano następujące zespoły:
• wsparcia pedagogicznego
• komunikacji i regulaminu
• metodyki treningów i rozwoju
• dotacji i pozyskiwania środków.

W obecnym czasie prowadzimy rozmowy nad personalną (wolontariacką) obsadą tych zespołów, które swym doświadczeniem i wsparciem zapewnią dynamiczny rozwój Akademii. Równolegle rozpoczęliśmy składanie podań o dotacje i inne środki dofinansowywania klubów, które zostaną przeznaczone głównie na unowocześnianie wyposażenia dla drużyn Akademii. W najbliższym czasie zostaną opublikowane dane kontaktowe, na które każdy rodzić będzie mógł składać swoje postulaty, wnioski i przemyślenia dotyczące treningów oraz działalności Akademii. Rozpoczną się także konsultacje z rodzicami na temat zmian i celów jakie sobie stawiamy w najbliższym czasie oraz kilkuletnim programie rozwojowym.

Rozwój Akademii Piłkarskiej stał się nieodwracalnym faktem dla dobra naszych podopiecznych. Dlatego szczerze zachęcam energicznych rodziców do udziału w zespołach wsparcia  i wszystkich tych  zmianach jakie już trwają i będą kontynuowane nieprzerwalnie wzbogacając nasz Klub - Akademię Piłkarską Sochaczew. Każdy może wnieść swoją cegiełkę doświadczenia, by dzieciom  umożliwić jeszcze większy i dynamiczniejszy rozwój."

Dziś prezentujemy także nowo logo Akademii Piłkarskiej Gmina Sochaczew. Logo będzie promowało Gminę Sochaczew. Klub prowadzi szkolenie dla wszystkich dzieci i młodzieży z całego powiatu sochaczewskiego, jeżeli chodzi o Gminę Sochaczew to jest to ponad 40 zawodników. Zarząd Klubu obecnie rozpoczął rozmowy już z następnymi gminami, aby porozumieć się w zakresie współpracy dotyczącej szkolenia młodzieży.