Akademia Piłkarska Sochaczew

Switch to desktop Register Login

Zmiany w Zarządzie Klubu

W minione wakacje w KS Bzura Chodaków i Akademii Piłkarskiej Sochaczew zaistniały zmiany w Zarządzie Klubu, które spowodowane były rezygnacją Roberta Szewczyka z funkcji Prezesa Zarządu. Ponadto Mirosław Leszczyński zrezygnował z funkcji Wiceprezesa i zarazem Członka Zarządu.

Tym samym Zarząd powołał na stanowisko Prezesa Pawła Trafalskiego, a Wiceprezesem został Paweł Piątek. Obecnie Zarząd będzie działał w 5-osobowym składzie. Dotychczasowy Prezes Robert Szewczyk nadal pozostaje w składzie władz klubu.

Obecny skład Zarządu KS Bzura Chodaków i AP Sochaczew przedstawia się następująco:

Prezes: Paweł Trafalski
Wiceprezes: Paweł Piątek
Członkowie Zarządu: Robert Szewczyk, Daniel Dudek, Albert Tymofiewicz

4-letnia kadencja obecnego Zarządu upływa na początku przyszłego roku. Wtedy też odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia KS Bzura Chodaków.

Przypominamy, że Akademia Piłkarska Sochaczew stanowi wewnętrzną strukturę organizacyjną Stowarzyszenia KS Bzura Chodaków w Sochaczewie i działa zgodnie ze Statutem KS Bzura.