Akademia Piłkarska Sochaczew

Switch to desktop Register Login

Regulamin II Pikniku Rodzinnego

REGULAMIN II PIKNIKU RODZINNEGO
AKADEMII PIŁKARSKIEJ SOCHACZEW

w dniu 21 czerwca 2015 roku

- Regulamin obowiązuje w dniu 21.06.2015r. przez cały okres trwania w godz. 10:00 – 18:00 PIKNIKU RODZINNEGO AKADEMII PIŁKARSKIEJ SOCHACZEW, zwanego dalej „Piknikiem”. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przy ul. Chopina 101 oraz na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Chopina 99.

- Organizatorem Pikniku jest Akademia Piłkarska Sochaczew funkcjonująca przy KS Bzura Chodaków w Sochaczewie.
- Do udziału w Pikniku uprawnione są dzieci trenujące w Akademii Piłkarskiej Sochaczew, ich rodzice, Opiekunowie Prawni, oraz goście zaproszenie przez Klub oraz inne dzieci wraz z opiekunami.
- Udział w pikniku jest dla uczestników – bezpłatny (za wyjątkiem ustalonych cen przez wystawców lub firmę Cateringową)
- Każdy Opiekun Prawny, Rodzic, biorący udział w Pikniku winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Pikniku oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu.
- Akceptując warunki Regulaminu, Opiekun Prawny, Rodzic oświadcza, iż dziecko jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie Pikniku.
- W trakcie Pikniku uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek wydawanych przez Organizatora Pikniku oraz osób wskazanych przez Organizatora.
- W trakcie pikniku obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu.
- W trakcie pikniku zabrania się rozpalania prywatnych ognisk, grilli itp.
- Nieodpowiednie zachowanie się uczestnika Pikniku, a zwłaszcza niszczenie cudzego mienia czy inne zachowania nieobyczajne będą skutkowały, natychmiastowym wydaleniem z terenu Pikniku.
- Opiekun Prawny, Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy uczestnik Pikniku wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia zwanego Piknikiem.
- Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Pikniku i nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonego na Wydarzenie.
- Organizator dołoży wszelkich starań aby sprawdzić warunki bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przeznaczonym na Piknik.
- Obowiązuje zakaz rozstawiania stoisk bez zgody organizatora.
- Uczestnicy po wejściu na teren pikniku akceptują jednocześnie treść regulaminu.

ORGANIZATORZY