Akademia Piłkarska Sochaczew

Switch to desktop Register Login

Komunikat dotyczący obozów - Ślesin 2015

OBOZY PIŁKARSKIE „ŚLESIN 2015”

Informujemy, iż Zarząd klubu podpisał umowy na organizację obozów piłkarskich w Ślesinie. Dokonano stosownych wpłat zaliczkowych. Uczestnicy zakwaterowani będą w Hotelu „Marina” TERMY ŚLESIŃSKIE znajdującym się przy ul. Napoleona 15 B 62 – 561 w Ślesinie www.termy-slesinskie.com.pl

 

Terminy obozów z podziałem na roczniki:

TURNUS I
15.07.2015 r. do 23.07.2015 roku (rocznik 2002 i młodsi) Wypoczynek został zgłoszony do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Kuratorium Oświaty wydało stosowne zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku nr MAZ/1239/20150614 z dnia 16.06.2015 roku. Kierownikiem Wypoczynku (obozu sportowego) jest: Pani Aldona KŁOS - GOSIK - tel. kont. 504-420-753.

TURNUS II
23.07.2015 r. do 31.07.2015 roku (roczniki 1999 – 2001) Wypoczynek został zgłoszony do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Kuratorium Oświaty wydało stosowne zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku nr MAZ/1246/20150607 z dnia 16.06.2015 roku. Kierownikiem Wypoczynku (obozu sportowego) jest Pani Kalina Tomczyk - tel. kont. 608-597-313.

Uprzejmie informujemy wszystkich uczestników, rodziców oraz opiekunów prawnych, iż wyjazd na obóz sportowy do Ślesina zorganizowany jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. (DZ.U. 2009 nr 218 poz. 1696).

Inne ważne informacje dla Rodziców /wpłaty.

1.1. Prosimy o dostarczenie kart kwalifikacyjnych do trenerów lub kierowników wypoczynku do dnia 10.07.2015 r.

2.2. Prosimy do dnia 30.06.2015 roku o dokonanie ostatecznych wpłat na obóz. Wysokość wpłaty całościowej wynosi 750 zł od zawodnika. Wpłaty prosimy kierować wyłącznie na konto indywidualne Bank Spółdzielczy w Sochaczewie nr rachunku 73 9283 0006 0010 5776 2000 0020.

Dodatkowe informacje m.in. dotyczące spraw organizacyjnych zostaną podane w terminie późniejszym.